Blogg

Vil du lære mer om fargesopper og fargelaver?

Kjøp FFS sin minnepinne

Den ultimate boka om soppfarging er kommet!

Anna-Elise Torkelsens bok "Vakre farger fra naturen - farging med sopp og lav" er nå utgitt.

Minneord over en inspirator og pioner innen soppfarging

Inger Kathrine Næss 02.03.1927-23.08.2021

Prosjekt rødskiveslørsopp 2021

Soppfargingskurs i regi av Elverum sopp- og nyttevekstforening

Kjemikalier og annet utstyr til farging

Foreløpig rapport om rødskiveslørsopp-prosjektet

I 2020 gjennomførte Forum for soppfargere et prosjekt for å kunne identifisere de rødskiveslørsoppene vi bruker til farging. Det vi har plukket og farget med som Rødskivekanelslørsopp, viser seg å være fire forskjellige arter. Les rapporten her.

Prøvefarging med vanlig fokklav

Utført og skrevet av Irene Karlsen

Her finner du en liste over gode fargelaver

Her finner du en liste over gode fargesopper.

Kurs i sopp- og lavfarging, Oslo

Fabulous Fungi Dyes - de skotske soppfargernes nye hefte om soppfarging

Nye norske navn på fargeslørsoppene

Colourful happiness - a brochure about mycodyeing

Her finner du brosjyra Fargerike soppgleder

Vel gjennomført soppfargekurs i regi av Halden soppforening.

Blått fra lav

Artikkel av Tanaquil Enzensberger fra Sopp og nyttevekster nr 3/2005

Flammegarn

Korkje - Nordens purpur

En artikkel fra Sopp og nyttevekster nr 2/2006 av Berit Knai Johansen

En nestor innen soppfarging, Enid Skårdalsmo, er død

FFS-treff i Oslo avlyses i 2021.

19. IFFS i USA utsettes nok engang

Veiledende priser for tørka fargesopp

Her finner du litteratur om sopp- og lavfarging

Soppfargernes fellesprosjekt til utstillingen på 19. IFFS i USA - utsettes til 2022

Referat fra FFS-treff i Trondheim 2019

Referat fra FFS-treff 2018

FFS-treffet ble holdt på Ditlevines Utsigt på vakre Stenberg gård og friluftsmuseum på Østre Toten. Arrangører var region Hedmark/Oppland og det var 52 deltakere.