Blogg

Referat fra FFStreff i Oslo mai 2022

Prosjekt rødskiveslørsopp fortsetter i 2022

Formålet er å kunne identifisere de rødskivede slørsoppene vi benytter til farging.

Salg av egenfarget garn

Mushroom Color Atlas

Julie Beeler, designer, kunstner og pedagog fra Oregon i USA, deler sitt fargeatlas med oss. Bildeteppet over er hennes verk, soppfarget.

Soppfargeren og inspiratoren Ingeborg Foss er død.

Soppfargingskurs i Elverum

Elverum sopp- og nyttevekstforening arrangerer kurs i soppfarging med oppstart teoribolk 19. juni og farging helgen 22 - 23. oktober.

Soppfargekurs i Trondheim

Rapport om soppfargingskurs på Gjøvik

Vellykket kurs i sopp- og lavfarging, OOSN og FFS

Referat fra kurset

Vil du lære mer om fargesopper og fargelaver?

Kjøp FFS sin minnepinne

Den ultimate boka om soppfarging er kommet!

Anna-Elise Torkelsens bok "Vakre farger fra naturen - farging med sopp og lav" er nå utgitt.

Minneord over en inspirator og pioner innen soppfarging

Inger Kathrine Næss 02.03.1927-23.08.2021

Kjemikalier og annet utstyr til farging

Foreløpig rapport om rødskiveslørsopp-prosjektet

I 2020 gjennomførte Forum for soppfargere et prosjekt for å kunne identifisere de rødskiveslørsoppene vi bruker til farging. Det vi har plukket og farget med som Rødskivekanelslørsopp, viser seg å være fire forskjellige arter. Les rapporten her.

Prøvefarging med vanlig fokklav

Utført og skrevet av Irene Karlsen

Her finner du en liste over gode fargelaver

Her finner du en liste over gode fargesopper.

Fabulous Fungi Dyes - de skotske soppfargernes nye hefte om soppfarging

Nye norske navn på fargeslørsoppene

Colourful happiness - a brochure about mycodyeing

Her finner du brosjyra Fargerike soppgleder

Vel gjennomført soppfargekurs i regi av Halden soppforening.

Blått fra lav

Artikkel av Tanaquil Enzensberger fra Sopp og nyttevekster nr 3/2005

Flammegarn

Korkje - Nordens purpur

En artikkel fra Sopp og nyttevekster nr 2/2006 av Berit Knai Johansen

En nestor innen soppfarging, Enid Skårdalsmo, er død

19. IFFS i USA finner sted 16 - 22. oktober 2022.

Veiledende priser for tørka fargesopp

Her finner du litteratur om sopp- og lavfarging

Referat fra FFS-treff i Trondheim 2019

Referat fra FFS-treff 2018

FFS-treffet ble holdt på Ditlevines Utsigt på vakre Stenberg gård og friluftsmuseum på Østre Toten. Arrangører var region Hedmark/Oppland og det var 52 deltakere.