Blogg

IFFS 2025 - januar 2025

Nå er det snart påmelding til IFFS i Teror, Gran Canaria

20. internasjonale soppfargersymposium 2025

Avholdes i Teror på Gran Canaria

INVITASON TIL FFS-TREFF PÅ RINGERIKE lørdag 27.april 2024

Forum for soppfargere - en historisk gjennomgang

Her finner du invitasjoner til og referater fra de årlige FFS-treffene fra 1992 fram til idag

På jakt etter fargesopp med Gro Gulden

Referat fra sopptur med soppfargerne 9. september 2023 i Drammen

Fargesopptur med Gro Gulden

Referat fra sopptur med soppfargerne 9. september 2023 i Drammen

Soppfarging med fargeslørsoppene.

Senhøstes 2023 hadde Miraculixs (Sør-Varanger sopp og nyttevekstforening) medlemmer i FFS en arbeidsøkt med farging med fargeslørsoppene og blå brunpigg.

Fredrikstad soppforening har hatt soppfargekurs

Les her rapporten om kurset

Om å farge med kjuker

Fiolett, gult, grønt, brunt og svart – fargene vi får fra kjuker

Prosjekt rødskivesopper 2023

Vi fortsetter kartlegging av rødskivesoppene

FFStreff 2023 i Arendal - referat

Vellykket soppfargingskurs i Elverum

Referat fra FFStreff i Oslo mai 2022

Salg av egenfarget garn

Mushroom Color Atlas

Julie Beeler, designer, kunstner og pedagog fra Oregon i USA, deler sitt fargeatlas med oss. Bildeteppet over er hennes verk, soppfarget.

Soppfargeren og inspiratoren Ingeborg Foss er død.

Rapport om soppfargingskurs på Gjøvik

Vellykket kurs i sopp- og lavfarging, OOSN og FFS

Referat fra kurset

Vil du lære mer om fargesopper og fargelaver?

Kjøp FFS sin minnepinne

Den ultimate boka om soppfarging er kommet!

Anna-Elise Torkelsens bok "Vakre farger fra naturen - farging med sopp og lav" er nå utgitt.

Minneord over en inspirator og pioner innen soppfarging

Inger Kathrine Næss 02.03.1927-23.08.2021

Kjemikalier og annet utstyr til farging

Foreløpig rapport om rødskiveslørsopp-prosjektet

I 2020 gjennomførte Forum for soppfargere et prosjekt for å kunne identifisere de rødskiveslørsoppene vi bruker til farging. Det vi har plukket og farget med som Rødskivekanelslørsopp, viser seg å være fire forskjellige arter. Les rapporten her.

Prøvefarging med vanlig fokklav

Utført og skrevet av Irene Karlsen

Her finner du en liste over gode fargelaver

Her finner du en liste over gode fargesopper.

Fabulous Fungi Dyes - de skotske soppfargernes nye hefte om soppfarging

Nye norske navn på fargeslørsoppene

Colourful happiness - a brochure about mycodyeing

Her finner du brosjyra Fargerike soppgleder

Vel gjennomført soppfargekurs i regi av Halden soppforening.

Blått fra lav

Artikkel av Tanaquil Enzensberger fra Sopp og nyttevekster nr 3/2005

Flammegarn

Korkje - Nordens purpur

En artikkel fra Sopp og nyttevekster nr 2/2006 av Berit Knai Johansen

En nestor innen soppfarging, Enid Skårdalsmo, er død

Veiledende priser for tørka fargesopp

Her finner du litteratur om sopp- og lavfarging

Referat fra FFS-treff i Trondheim 2019

Referat fra FFS-treff 2018

FFS-treffet ble holdt på Ditlevines Utsigt på vakre Stenberg gård og friluftsmuseum på Østre Toten. Arrangører var region Hedmark/Oppland og det var 52 deltakere.