Korkje – Nordens purpur

En artikkel fra Sopp og nyttevekster nr 2/2006 av Berit Knai Johansen