Veiledende priser for tørka fargesopp

NB  Fargemengden kan variere mye

Sopp Foreslått pris per gram

Blodrød slørsopp: 6,-

Rødskiveslørsopp, hatter: 4,-

Kanelslørsopp: 2,-

Sennepslørsopp: 2,-

Fløyelspluggsopp: 3,-

Kanelkjuke: 10,-

Ung gulrandkjuke: 8,-

Sotkjuke: 1,-

Orekjuke: 1,-

Kreftkjuke: 1,-

Sandsopp: 2,-

Pepperrørsopp: 2,-

Blodrørsopp: 2,-

Seig kusopp: 1,-

Steinsopp rørlag: 2,-

Duftbrunpigg: 1,-

Furuskjellpigg: 1,-

Fingerfrynsesopp: 3,-

 

FFS-utvalget