På jakt etter fargesopp med Gro Gulden

Referat fra sopptur med soppfargerne 9. september 2023 i Drammen

Referat fra sopptur med soppfargerne 9. september 2023 i Drammen

Turen startet kl. 11 på Spiraltoppen parkeringsplass med 10 deltakere, og gikk gjennom Friluftsmuseet hvor partier av barskog av fattig og middels næringsrik karakter veksler med kulturmark. Museets gamle hus og voller ga ideelle samlingsplasser for demonstrasjoner og matpause. Ideen med turen var å gi fargesoppfolket en oversikt over storsoppfungaen – ikke spesielt å se etter fargesopper.

På første pauseplass ble deltagernes soppfangst sortert i hovedgrupper som rørsopper, poresopper, røyksopper, korallsopper osv. med gjennomgang av karakteristika for disse gruppene. For skivesopper ble betydningen av sporepulverfarge omtalt og demonstrert, mens øvrige inndelinger og kjennetegn stort sett ble forbigått. Ved neste pause kunne deltagerne teste ervervet kunnskap ved sortering av materiale og få mer utfyllende informasjon bl.a. om inndeling av skivesoppene.

Imidlertid ble det gjort så mange fine funn av både fargesopper og matsopper underveis at tiden ble knapp. Det var piggsopper, frynsesopper, fargeslørsoppene m. m, men spesielt mye oppmerksomhet fikk kanelkjuke som det viste seg å vrimle av med en gang vi hadde fått demonstrert hvordan den vokste – på stående, råtten rogn. Gule korallsopper og svart trompetsopp gjorde også susen. Avslutningsvis fant vi knippesøtpigg som vi husket som en truet art, men som i siste utgave av rødlista (2021) blir ansett som livskraftig.

Som leder for turen gledet jeg meg over den gode soppsesongen og – ikke minst turdeltagernes entusiasme – og rundturen i Bragernesåsen endte ikke før ved halv fire tiden.

 

Gro Gulden

 

Kanelkjuke

Gro G og Therese Sjøvoll har funnet pærerøyksopp

Kristine Jorskogen og Francesca Tullio må ha ned dette døde treet for å få fatt i den store kanelkjuka høyt oppe.