Her finner du litteratur om sopp- og lavfarging

Litteratur om sopp- og lavfarging

 

Bessette, A. R. & A. E. Bessette. 2001. The Rainbow Beneath My Feet. A Mushroom  dyer’s  Field Guide. Syracuse University Press. ISBN o-8156-o680-x

Bolton, E. M. 1991. Lichens for vegetable dyeing. Second edition. Edited by K. L.

Casselman & J. Bolton Holloway. Robin & Russ Handweavers. McMinnville,

Oregon ISBN 1-56659-001-9

Casselman, K.D. 1996. Lichen dyes: A source book. Studio Vista, Nova Scotia ISBN

# 0-9681021-0-7

Christensen, H.1908. Lærebok i Farvning med Planter. J. W. Cappelens Forlag, Kristiania.

Dagestad, H./K. Hestnes. 2018. Garnmagi med plantefarging. CappelenDamm.

ISBN 978-82-02-58683-6

Enzensberger, T. 2005. Blått fra lav. Sopp og nyttevekster 3/2005. 28-32.

Hall-Andersen, H. 1986. Svampefarvning. Ahrent Flensborgs Forlag. Ringsted. ISBN87-997-

130-2-0

Harmer, A.P. 2016. Magic in the dyepot. Bluff Hollow Publishing. ISBN 978-0-9952897-0-3

Høiland, K. 1981. Kanel-slørhattene (Cortinarius, underslægten Dermocybe) i Norden.

Svampe 4: 63-73.

Høiland, K. 1983. Laven korkje, Ochrolechia tartarea, som fargeprodusent. Blyttia 41: 17-21.

Høiland, K. 1984. Cortinarius subgenus Dermocybe. Op. Botan. 1983 nr. 71-1-113. Odense

ISBN 87-7001-145-1

Johansen Knai, B. 2006. Korkje – Nordens purpur. Sopp og nyttevekster 2/2006 33-35.

Johannesson, H., Ryman, S, Lundmark, H, & E. Danell. 1999. Sarcodon imbricatus and

  1. squamosus – two confused species. Mycol. Res. 103(11): 1447-1452.

Lee, C. årstall mangler. Mushrooms are to dye for. The Grand Empcampment Schoolhouse

Press, Box 731, Encampment, Wyoming 82325. ISBN ikke oppgitt.

Lundmark, H. & H. Marklund. 1996. Färga garn med svamp. Bilda förlag. Stockholm.

2:a tryckningen. Härnösand.

Lundmark, H. & H. Marklund. 2018. Färgsvampar & svampfärgning. Andra upplaga.

Motagg Bokförlag. ISBN 978-91-639-6458-9

Lutnæs, Eva. 2015. Plantefarging. Farg med vekster fra naturen. VigmostadBjørke.

ISBN 978- 82-419-1124-8

Lye, G.M. & K.A. Lye. 1981. Farging med lav. Nyttevekstforeningens småskrifter nr.8.

Mørkved, B. & Høiland, K. Garnfarging med sopp. Ottar 151:1. Tromsø Museum/Tromsø

Universitet.

Mørkved. B. & al. 1990. Sopp gir farger. Ottar 181. Tromsø Museum/Tromsø Universitet.

Mørkved, B. & A.- E. Torkelsen. 1999. Sopp til farger og papir. Nyttevekstforeningen.

ISBN 82-991311-4-6.

Rice, M. 1974. Let’s Try Mushrooms For Color. Tresh Publications. Santa Rosa. California.

ISBN ikke oppgitt.

Rice, M. & D. Beebee. 1980. Mushrooms For Color. Mad River Press. Inc. Eureka

ISBN – ikke oppgitt.

Rice, M. C. 2007. Mushrooms For Dyes, Paper, Pigments & Mycostix TM. Illustrasjoner

  1. M. Beebee. Mushrooms for Color Press, Forestville, California,

ISBN 987-1- 60461-802-0

Sundström, C. & E. Sundström.1982. Färga med svampar. ICA bokförlag, Västerås

ISBN 91-534-0688-5

Sundström, C., Sundström E., & M. Rice. 1985. Skapa av svampfärgat garn. ICA bokförlag,

Västerås. ISBN 91-534-0939-6

Sundström, E. 2003. Plantefarging med urter, sopp og lav. Landbruksforlaget,

ISBN 82-529- 2688-6

Anna-Elise Torkelsen, 2020.