Blått fra lav

Artikkel av Tanaquil Enzensberger fra Sopp og nyttevekster nr 3/2005