Her finner du en liste over gode fargelaver

GODE FARGELAVER

 

 

Bleikskjegg Bryoria capillaris *)

 

Bleiktjafs Evernia prunastri

 

Blærelav Lasallia pustulata **)

 

Brun fargelav Parmelia omphalodes

 

Elghornslav Pseudevernia furfuracea

 

Fargekorkje Ochrolechia tartarea

 

Grå fargelav Parmelia saxatilis

 

Grå reinlav Cladonia rangiferina

 

Hengestry Usnea filipendula ***)

 

Islandslav Cetraria islandica

 

Lys reinlav Cladonia arbuscula

 

Vanlig fokklav Ophioparma (Haematomma) ventosa

 

Vanlig kvistlav Hypogymnia physodes

 

Vanlig messinglav Xanthoria parietina

 

Vanlig papirlav Platismatia glauca

 

*) Det kan være vanskelig å skille artene i slekten brunskjegg, men alle egner seg til farging

**) Alle artene i slekten blærelav egner seg til farging

***) Alle artene i slekten strylav egner seg til farging

 

Anna-Elise Torkelsen

GODE FARGELAVER