Rapport om soppfargingskurs på Gjøvik

Mette Thorshaug har sendt FFS et notat fra kurset i soppfarging som hun holdt for Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening høsten 2021. Hun forteller at det kun var tre påmeldte til kurset, og at det var tørt og lite sopp å finne. Deltakerne hadde to turer i skogen og en dag hjemme hos henne for å farge garn, og soppen som ble benyttet kom fra hennes eget lager fra tidligere år. Det var bare to av deltakerne som kunne delta på fargedagen, men fine farger ble det, se foto. Mette har lovet å ta flere turer etter fargesopper til høsten om det blir en bedre sesong.