Vel gjennomført soppfargekurs i regi av Halden soppforening.

10 damer var påmeldt soppfargekurs i Halden Soppforening.

Kun 8 fikk fullført pga. Covid19 karantene på 2.

Vi hadde to skogsturer med en ukes mellomrom, men ikke mye fargesopp å finne, kun fløyelspluggsoppen.

Heldigvis hadde jeg endel på lager som var tørket, så vi farget med gulrandkjuke,  fløyelspluggsopp,  blodrød kanelslørsopp,  mix med slørsopper, rødbelteslørsopp,  kanelkjuke,  duftbrunpigg,  fargelav og blærelav.

Marit Eriksen som farget for mange år siden , hadde også med gryter og kokeplater og viste tinnbeising og farget med blodrød kanelslørsopp,  mix med slørsopper og fløyelspluggsopp.

Jeg beiset med alun og vinstein,  og noe beiset vi med jernvitriol.

Vi holdt på i 7 timer lørdag 19september.  Lene Johansen kom også innom, tok bilder og vil lage en artikkel i Sopp og nyttevekster.

En hektisk dag, morsom, og farger ble det på deltagernes garn.

Mette Thorshaug