Salg av egenfarget garn

Salg av egenfarget garn ble diskutert på Forum for soppfargeres nasjonale treff i 2022.  Det følgende framkom i diskusjonen:

Hver og en bestemmer sjølsagt prisen på egenfarga garn om man vil selge.  Men som en tommelfingerregel bør prisen være minst det dobbelte av innkjøpsprisen på ufarget garn.  Man kan også sette opp prisen ytterligere om man har farget med sopparter (for eks kanelkjuke) som det er vanskelig å finne.