20. internasjonale soppfargersymposium 2025

Avholdes i Teror på Gran Canaria

Det 20. IFFS holdes i Teror på Gran Canaria 12.- 19. januar 2025, forteller Palma Christian Martinez som er leder for symposiet. Hva deltakelse, boutgifter, mat, etc vil koste, kommer hun tilbake med opplysninger om. Det er plass til ca 100 deltakere, og hun ser frem til å ønske oss velkommen. FFS-utvalget vil holde soppfargerne oppdatert om nytt om symposiet.