Soppfarging med fargeslørsoppene.

Senhøstes 2023 hadde Miraculixs (Sør-Varanger sopp og nyttevekstforening) medlemmer i FFS en
arbeidsøkt med farging med fargeslørsoppene og blå brunpigg.