Flammegarn

FLAMMEGARN

Det hender vi oppnår et ujevnt farget garn, såkalt «flammegarn» når vi egentlig ikke ønsker det. Men et riktig farget flammegarn kan være spennende å strikke eller hekle noe av. På en workshop på Elverum i 2013, viste Barbro Wingård hvordan en slik farging gjøres.

Til bruk på Elverum hadde Barbro strikket 50 grams remser av Fabelgarn (superwash), og fargebadene var kokt ferdig på forhånd, men ikke silt slik at soppen var i fargebadet under fargingen.

Det ble benyttet seks fargesopper: Blodrødkanelslørsopp (Cortinarius sanguineus), kanelslørsopp (C. cinnamomeus), kanelkjuke (Hapalopilus rutilans), gulrandkjuke (Phaeolus schweinitzii), fingerfrynsesopp (Thelephora palmata) og grangråkjuke (Boletopsis leucomelaena). Forhold mellom sopp og garn i fargebadene fulgte vanlig fargeoppskrifter.

Det var seks kjeler oppvarmet og ferdig til bruk. Deltakerne gikk etter tur fra fargegryte til fargegryte og dyppet sin remse noen cm ned i badet. Superwashgarnet tar raskt til seg farge – så remsene var ikke lenge i hvert fargebad. Remsene var enten tørre eller fuktige før de ble dyppet. En tørr remse gir skarpere linjer mellom fargene. Det var tydelig at den som dyppet sin remse først i et fargebad, fikk sterkest farge. Etter hvert ble badene svakere, men det ga også et fint fargespill til remsene. En del farge gikk av ved skylling. Remsene var strikket av to tråder, og de tørre remsene ble rekket opp slik at hver hadde to like nøster til å lage noe av – tror de fleste tok fatt på pulsvanter.

Anna-Elise Torkelsen