Vellykket kurs i sopp- og lavfarging, OOSN og FFS

Referat fra kurset

Et vellykket kurs i sopp- og lavfarging i regi av FFS og Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening ble avsluttet 31. oktober 2021. Kurset var tredelt, første del var fire timer teori om fargesoppene og fargelavene, om beisemetoder og fargeprosessen mm, og ble holdt på Skullerudstua 9. og 10. juni, foreleser Anna-Else Torkelsen. Soppturen på jakt etter sopp og lav, ble pga en dårlig soppsesong ikke som forventet, men deltakerne fikk i hvert fall se noen fargesopper på turen, bl. fargeslørsopper. Den praktiske fargingen som er tredje del av kurset, ble gjennomført på Wøyen Gård, 29.-31. oktober med Toril Deildok som leder. Toril ledet også ekskursjonen. Da det ikke ble funnet hverken sopp eller lav nok til fargingen, ble det brukt tørket sopp og lav som kurslederne bidro med.

Det ble farget med fem fargesopper: Rødskiveslørsopp Cortinarius ominosus, fløyelspluggsopp Tapinella atrotomentosa, gulrandkjuke Phaeolus schweinitzii, kanelkjuke Hapalopilus rutilans og trollrøyksopp Pisolithus arhizus. Av fargelavene var det valgt ut fargekorkje Ochrolechia tartarea og en blanding av strylav/skjegglav Usnea/Bryoria.

Garnet (Ask) ble beiset med alun, tinn, kopper og jern, og det ble farget både i første og annet bad med alle soppene. Et silkeskjerf ble farget med fargekorkje. Restesuppene (tredje bad) tok deltakerne med seg hjem for å prøve om det fortsatt var mer pigment igjen i suppene.

Resultatet av fargingen, se foto: 19 fargeprøver, 16 fra sopp og 3 fra lav.

Fargeresultatet ble som forventet, men overraskende var en mørk brunsvart farge fra fløyelspluggsopp med kopperbeiset garn. Kopper er ikke et beisemiddel mange benytter seg av, men den gir altså spennende farger alt etter hvilken sopp/lav som benyttes.

Fargingen foregikk lørdag, mens søndagen var helt viet til å lage fargeprøver og deling av garn. Dette ble en behagelig dag, hvor deltakerne hadde mulighet til å bli bedre kjent med hverandre samt utveksle erfaringer.

Stor takk til Bærum Husflidsforening som i 2018 ikke ga et sponsorbeløp i kroner og ører til Forum for soppfargere i forbindelse med 18 IFFS, men gratis lokalleie til et helgekurs på Wøyen Gård. Det var denne gaven som ble brukt til årets kurs.

Anna-Elise Torkelsen