Forum for soppfargere – en historisk gjennomgang

Her finner du invitasjoner til og referater fra de årlige FFS-treffene fra 1992 fram til idag

FFS-TREFF 1992-2023

Invitasjoner og referater

Etter noen år på 1980-tallet hvor soppfargerne holdt på hver for seg, inviterte Karin Hvoslef, Brit Jørgensen, Inger Næss og Anna-Elise Torkelsen til et møte på Blindern, Oslo, den 28.11.1992. Det vi ønsket var å lage en møteplass for medlemmer i Nyttevekstforeningen med interesse for sopp og farging. 43 medlemmer møtte opp – og Forum for soppfargere var en realitet. Allerede året etter hadde medlemstallet økt til 78, og nå i 2023 er vi 250! FFS har medlemmer som har vært med helt fra starten – det viser en sterk interesse for soppfarging og lojalitet til Norges sopp- og nyttevekstforbund.

FFS-treff holdes hvert år, og arrangementet går på omgang mellom regionene. Noen regioner har arrangert mange treff, andre færre. Referatene forteller hva norske soppfargere har interessert seg for og arbeidet med. De inviterte foredragsholderne til treffene har hatt ulike temaer for sine innlegg – det har ofte vært om fiber, kanskje mest ull, opplæring i fargesopper og fargelaver. Ikke minst har fargernes egne bidrag i «Medlemmenes 5 min» vært av stor betydning – her deler fargerne sin kunnskap og erfaring med hverandre.

Anna-Elise Torkelsen

Les her:

https://soppfargere.soppognyttevekster.no/wp-content/uploads/sites/40/2023/11/FFS_1992-2023_extra-low.pdf