Kjemikalier og annet utstyr til farging

Kjemikalier og annet utstyr til farging

I noen år har FFS-utvalget hatt tilbud til medlemmene om  å kunne kjøpe kjemikalier på FFS-treffene. Dette tilbudet er nå skrinlagt. Men kjemikalier må i mange tilfeller til for å beise garnet før farging. Det er flere muligheter for å skaffe seg det man trenger ved innkjøp via nettet. Utvalget foreslår at man ser hva Spinnestua.no, Plantefarging.no og Raffina.no har å tilby.