Nye norske navn på fargeslørsoppene

DNA-undersøkelse av innsamlet materiale i «Prosjekt rødskivekanelslørsopp» som soppfargerne har gjennomført i 2020, viser at rødskivekanelslørsoppen er et artskompleks og består av fire arter. Rapport fra prosjektet blir publisert i Sopp og nyttevekster 2/2021. Den norske soppnavnkomiteen har gitt nye navn til «rødskivene», og disse ønsker vi at soppfargerne blir kjent med.

De fire artene er: Cortinarius semisanguineus – rødskivekanelslørsopp –

heter nå falsk rødskiveslørsopp

Cortinarius cruentiphyllusblodskiveslørsopp

 Cortinarius ominosus rødskiveslørsopp

Den fjerde arten i komplekset er en ubeskrevet art

Legg merke til at ordet «kanel» er tatt ut av navnene – det gjør navnene kortere og bedre. Det er fortsatt rødskiveslørsopp som er den vanligste. Det er den vi har plukket og farget mest med, men har brukt et annet vitenskapelig navn på i alle år. Arten som vi har trodd vi har farget med, er sjelden og har fått navnet falsk rødskiveslørsopp. Sjelden er også blodskiveslørsopp som er ny art for landet. Av det innsamlete materialet var det 21 funn av rødskiveslørsopp, 4 funn av falsk rødskiveslørsopp og 1 funn av blodskiveslørsopp. Av den ubeskrevne arten 4 funn.

Det er flere arter som har røde skiver:

  1. sanguineus – blodrød kanelslørsopp – heter nå blodrød slørsopp
  2. phoeniceus – mahognykanelslørsopp – heter nå mahognyslørsopp

Arter med rust, oransje og gule skiver:

Cortinarius fervidus – rustskivekanelslørsopp  – heter nå rustskiveslørsopp

Gode fargesopper i gruppen er kanelslørsopp – C. cinnamomeus, sennepslørsopp C. croceus og rød sumpslørsopp C. uliginosus.

Soppnavnkomiteen har også vedtatt at soppfargerne bruker navnet fargeslørsopper for de kanelslørsoppene som vi benytter til farging. Fargeslørsopper er et hyggelig og dekkende navn på disse soppene.

Sjekker vi Norsk soppnavn ser vi at flere arter med gule skiver har «kanel» i navnet. Som fargere skiller vi neppe mellom disse artene, og de går som regel i fargekjelen som «sennepslørsopp».

Anna-Elise Torkelsen