Fabulous Fungi Dyes – de skotske soppfargernes nye hefte om soppfarging

De skotske soppfargerne har utgitt et hefte og en video om soppfarging.

Heftet Fabulous Fungi Dyes finner du her:
https://issuu.com/tiscali582/docs/fab_fungi

Videoen kan du se her:
https://vimeo.com/516698623