Soppfargekurs i Trondheim

Trondheim sopp- og nyttevekstforening har påbegynt et soppfargekurs i 2022.  En kort rapport fra Thyra Solem om første samling:

Vi har hatt første samling på soppfargekurset 2022 om ettermiddagen 29 mars. Der gjenomgikk vi utstyr som trenges, garnhesping, knutesystemet, beiseprosesser osv. foruten å bli litt kjent med hverandre, så blir også de viktigste fargesoppene gjennomgått (PowerPoint). Selve fargingen skal forgå helgen 14-16 oktober, så kursdaltagerne, 10 stk, har hele soppsesongen til å fange sopp som skal brukes på kurset. Ledere er Marthe Gjestland og Thyra Solem, og i år har vi fått med oss Heidi Pedersen som etter hvert overtar soppfargekursene i Trondheim.