Foto: Lillian Iversen

Prosjekt rødskiveslørsopp 2021

Forum for soppfargere inviterer alle soppfargere og andre interesserte soppfolk til å delta i kartleggingen av våre rødskiveslørsopper.  Formålet med prosjektet er å identifisere de rødskivede slørsoppene vi bruker til farging. Les mer om prosjektet her:

 

PROSJEKT RØDSKIVESLØRSOPP 2021 versjon 18.07.21