Prosjekt Rødskivekanelslørsopp

Bli med på et spennende prosjekt!

 

NSNF/Forum for soppfargere (FFS)

RØDSKIVEKANELSLØRSOPP Cortinarius semisanguineus

Rødskivekanelslørsopp er trolig den fargesoppen ivrige soppfargere plukker mest av. Spesielt hatten gir gode røde farger på ullgarn og der den vokser er det som oftest rikelig å høste.

I forbindelse med bruk av gensekvensering i mykologiforskningen viser det seg nå at soppen vi har bestemt til rødskivekanelslørsopp Cortinarius semisanguineus er to arter: Cortinarius cruentiphyllus og Cortinarius semisanguineus, kanskje flere? Det antydes også at Cortinarius semisanguineus er den mest sjeldne. Så hva er det da vi soppfargere putter i fargegryta?

Formålet med prosjektet

Formålet med prosjektet er å identifisere de rødskivede slørsoppene vi benytter til farging. Hvilken er rødskivekanelslørsopp Cortinarius semisanguineus og hvilke er eventuelt de øvrige? Det vil også være en målsetting å kunne gjenkjenne artene. Kartlegging av kanelslørsoppene inngår også i prosjektet.

Kjennetegn og voksested

En kort oppsummering av kjennetegn og voksested for to «rødskivekanelslørsopper» kan være nyttig.

Rødskivekanelslørsopp  Cortinarius  semisanguineus vokser i mager furuskog, sandfuruskog med kvitkrull og tyttebær. Jorda kan være sur eller kalkrik. Soppen kan også vokse i granskog (blåbærgranskog), men er sjelden i løvskog. Hatten er 2-8 cm bred, først klokkeformet så utbredd og noen ganger med pukkel. Fargen er gulbrun til olivenbrun (olivengrønn?). Stilken er 3-10 x 0,5-1,0 cm, jamntjukk og gulhvit, lengst ned farget rosa-rød av mycel. Ubetydelig lukt. Beskrivelsen er delvis hentet fra Cortinarius fotoflora av Brandrud et.al 1989.

Cortinarius cruentiphyllus  vokser i barskog med gran. Hatten er 3-7 cm bred, halvkuleformet, senere flat med en liten pukkel, nesten glatt til svakt skjellet, brun til rødbrun. Skivene er røde. Stilken 4-7 cm lang, 4-9 mm tykk øverst, sylindrisk eller svakt utvidet ved basis, gul og ved alder.  brun ved basis. Sløret er gult og danner uregelmessige bånd på stilken. Beskrivelsen er hentet fra Niskanen 2014.

Framgangsmåte

Potensielle «rødskivekanelslørsopper» skal gensekvenseres for med sikkerhet fastslå art. Men soppene skal også beskrives makroskopisk slik at vi siden skal kunne skille artene fra hverandre.

Soppkollektene som plukkes skal bestå av sopper den enkelte bestemmer å være rødskivekanelslørsopp, slik vedkommende alltid har gjort. Kollektene bør inneholde 1-3 utvokste sopper, fordi modne sporer er viktig for analysen.

På funnstedet tas det bilder og koordinater:

  • Økologien beskrives: skogen generelt og funnstedet spesielt
  • Navn på funnsted og koordinater
  • Ta foto av funnstedet
  • Ta foto av soppen fra ulike vinkler; hatt, skiver, stilk, stilkbasis, og gjennomskåret sopp.
  • Ta gjerne foto av en liten samling av soppene i ulikt stadium; ung – voksen.

Soppkollektene  tørkes. Vedlagte skjema fylles ut med funnsted, koordinater, plukkers navn og følger det tørkete kollektet som sendes Anna-Elise Torkelsen, Gjennomfaret 19, 0876 Oslo. Skjema kan også sendes digitalt sammen med foto til lillemor1406@gmail.com

Tidsplan

Prosjektet tenkes gjennomført i løpet av soppsesongen 2020 med framlegging av resultater på fargetreffet i 2021. Blir det dårlig sopphøst må en vurdere å forlenge prosjektet.

 

Prosjekt Rødskivekanelslørsopp regskjema