FFS-treff i Oslo avlyses i 2021.

FFS-treffet utsettes til 2022. Nærmere beskjed om dato og sted kommer seinere.