19. IFFS i USA utsettes nok engang

Vi har fått beskjed om at det 19. internasjonale soppfargingssymposiet i USA igjen er utsatt, nå til oktober 2022.  Det vil bli gitt mer informasjon etterhvert.